โรงเรียนศรีพฤฒา อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
SRIPRUETTA SCHOOL School BANGKOK
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2564

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 28/10/2564
[1121/11332]
Sripruetta School 61 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel.+662 3682149 sts2521@gmail.com